გელერეა

ფიზიკურ-ქიმიური ლაბორატორია

ელექტრული გაზომვების ეტალონური ლაბორატორიის გახსნა

მასის ეტალონური ლაბორატორია

 
   

 

 

 


ეს პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ


 

 

 
     
   

       
       
       
       
       
 

 


  CopyRight © 2013
  საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
  All Rights Reserved